Hodnocení bezpečnosti

Hodnocení bezpečnosti nezávislým hodnotitelem je jedním z nezbytných kroků schvalovacího procesu, který vede k souhlasu provozovatele dráhy s použitím výrobku na železniční dopravní cestě. 

Bezpečnost je posuzována v souladu se standardy CENELEC obsaženými v normách ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50129, ČSN EN 50128, ČSN EN 50159 a dalších.

Pro železniční dopravní cestu ve vlastnictví státu se hodnocení bezpečnosti řídí dále Směrnicí SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Hodnocení bezpečnosti je založeno na principech:

 • nezávislosti
 • odbornosti

Proces hodnocení 

Proces hodnocení probíhá ve dvou fázích:

 • Hodnocení bezpečnosti a vydání zprávy o hodnocení bezpečnosti pro ověřovací provoz
 • Na základě vyhodnocení ověřovacího provozu vydání zprávy o hodnocení bezpečnosti pro opakované použití

Pověření

FULZAR s.r.o. je právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy podle § 47 odst. 4 z. č. 266/1994 Sb. o dráhách k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických na dráhách železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu:

 • silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
 • zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy. Pověření MD z roku 2022

FULZAR s.r.o. je právnickou osobou uznanou Správou železniční dopravní cesty, státní organizací za hodnotitele bezpečnosti podle Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Společnost je uznána za hodnotitele bezpečnosti v těchto oblastech železniční zabezpečovací techniky:

 • reléové aplikace a rozhraní k ostatním typům zabezpečovacích zařízení a systémů s jednoznačně definovanými reléovými nebo napěťovými rozhraními k navazujícím systémům
 • bezpečné obvody a zapojení s elektronickými diskrétními prvky
 • ovládací a dohlížecí obvody s vnitřní nebo s redundantní HW bezpečností
 • napájení všech generací pro zabezpečovací zařízení
 • aplikace, které využívají mikroprocesory pro jednoduché vestavěné aplikace a pro ucelené rozsáhlé systémy (jako je např. elektronické stavědlo, elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení, apod.)

Potvrzení o uznání způsobilosti hodnotitele bezpečnosti zde