Reference

Příklady dosud posuzovaných výrobků:

Staniční zabezpečovací zařízení

Elektronické LED svítilny pro návěstidla

Úvazky reléových zařízení na stavědla elektronického typu, včetně spádovištních zařízení

 

Traťové zabezpečovací zařízení

Automatické hradlo typu AHP-03D

Elektronické LED svítilny pro návěstidla

Úvazky traťových zabezpečovacích zařízení v příhraničním styku se zahraničními železnicemi

 

Přejezdové zabezpečovací zařízení

Úpravy PZS typu PZZ-RE a PZZ-AC podle požadavků ČSN 34 2650ed.2

Elektronické LED svítilny pro přejezdová zařízení

Automatické nulování počtu náprav počítače náprav přejezdových zařízení

Nulování počtu náprav počítače náprav pomocí SMS zprávy přejezdových zařízení

Ovládání světelného signalizačního zařízení (křižovatky) v blízkosti přejezdu

 

Vlakové zabezpečovací zařízení

Reléové obvody ovládání INDUSI magnetů vlakového zabezpečovače (traťová část) PZB

Vlakový zabezpečovač (mobilní část ) LS06

Obvody výběru a spínání kódu vlakového zabezpečovače (traťová část) na tratích vybavených AHP-03

 

Integrované zabezpečovací zařízení

Radioblok RBA-10 Číčenice - Volary

 

Napájení zabezpečovacích zařízení

Měniče frekvencí, zdroje napětí

Solární, větrné a palivové články pro napájení přejezdových zařízení

 

Další výrobky

Nové typy malorozměrových neutrálních relé

Posouzení bezpečnosti výrobků, které již mají uznání zahraničních hodnotitelů bezpečnosti formou cross-acceptance