Hodnocení bezpečnosti

Hodnocení bezpečnosti nezávislým hodnotitelem je jedním z nezbytných kroků schvalovacího procesu, který vede k souhlasu provozovatele dráhy s použitím výrobku na železniční dopravní cestě. 

Bezpečnost je posuzována v souladu se standardy CENELEC obsaženými v normách ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50129, ČSN EN 50128, ČSN EN 50159 a dalších.

Pro železniční dopravní cestu ve vlastnictví státu se hodnocení bezpečnosti řídí dále Směrnicí SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Hodnocení bezpečnosti je založeno na principech:

 • nezávislosti
 • odbornosti

Proces hodnocení 

Proces hodnocení probíhá ve dvou fázích:

 • Hodnocení bezpečnosti a vydání zprávy o hodnocení bezpečnosti pro ověřovací provoz
 • Na základě vyhodnocení ověřovacího provozu vydání zprávy o hodnocení bezpečnosti pro opakované použití

Pověření

FULZAR s.r.o. je právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy podle § 47 odst. 4 z. č. 266/1994 Sb. o dráhách k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických na dráhách železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu:

 • silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
 • zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy. Pověření MD zde

FULZAR s.r.o. je právnickou osobou uznanou Správou železniční dopravní cesty, státní organizací za hodnotitele bezpečnosti podle Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Společnost je uznána za hodnotitele bezpečnosti v těchto oblastech železniční zabezpečovací techniky:

 • reléové aplikace a rozhraní k ostatním typům zabezpečovacích zařízení a systémů s jednoznačně definovanými reléovými nebo napěťovými rozhraními k navazujícím systémům
 • bezpečné obvody a zapojení s elektronickými diskrétními prvky
 • ovládací a dohlížecí obvody s vnitřní nebo s redundantní HW bezpečností
 • napájení všech generací pro zabezpečovací zařízení
 • aplikace, které využívají mikroprocesory pro jednoduché vestavěné aplikace a pro ucelené rozsáhlé systémy (jako je např. elektronické stavědlo, elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení, apod.)

Potvrzení o uznání způsobilosti hodnotitele bezpečnosti zde.